Rijkswaterstaat, politie en het OM zoeken leden voor nieuw publiekspanel

Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie starten dit voorjaar een nieuw publiekspanel: ‘Publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland’. Met dat panel wordt de mening van verschillende groepen weggebruikers over de (verkeersveiligheid op de) rijkswegen in Noord- Nederland onderzocht. Deelnemers aan het panel krijgen drie keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd. Door de meningen en inzichten van het publiekspanel hopen de drie partners de veiligheid op de rijkswegen verder te kunnen verbeteren.

Iedereen die in het noorden van het land woont en gebruik maakt van de rijkswegen in Noord-Nederland kan zich aanmelden voor het panel. Dit betreft onder meer A6, A7, A28, A32, A37 en N31 en N33. Degene die zich aanmeldt krijgt dit jaar in april, juni en oktober een online vragenlijst toegestuurd. In die vragenlijst staan vragen over hen als weggebruiker en vragen waarbij naar een mening en/of kennis wordt gevraagd. Dat betreft vragen over de weginrichting of de staat van de weg, maar ook vragen over de inzet van de politie. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden voor het publiekspanel: www.rws.nl/klantenpanel (opent in nieuw tabblad).

Fysiek publiekspanel

Naast de online vragenlijst willen de drie samenwerkingspartners ook enkele keren per jaar een bijeenkomst organiseren. Bij die bijeenkomsten komen de projectpartners en (enkele) leden van het publiekspanel bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over specifieke thema’s. Deze bijeenkomsten vinden verspreid over de drie noordelijke provincies plaats. Leden van het panel worden hiervoor apart uitgenodigd.