Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad ontvangt verkeersveiligheidslabel

Samenwerkingsschool Meeroevers kreeg op donderdag 5 september het Gronings Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Schooldirecteur Harm Wolthuis ontving van de mascotte van het verkeersveiligheidslabel Seef de Zebra het labelschild. Ook ging Seef de Zebra de klassen rond met uitleg over verkeersveiligheid en een traktatie voor de leerlingen.

Kwaliteitskeurmerk

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Een school met dit label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom school en de school-thuisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie-activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. In de provincie Groningen zijn er 69 scholen in bezit van het verkeersveiligheidslabel.

Verkeerswijzer Groningen

Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.