Scholieren en studenten willen graag een e-bike

Groningen Bereikbaar heeft een pilot gehouden onder Groningse scholieren en studenten waarbij zij een maand lang met een e-bike naar hun school of opleiding fietsten. Uit de pilot blijkt dat de scholieren en studenten de e-bike leuk, makkelijk en snel vinden. Zij zouden er wel een willen aanschaffen als hij goedkoper zou zijn of financiering mogelijk is.

Met dat gegeven zijn in november 2015 drie studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gestart met het uitwerken van scenario’s en businesscases voor een nieuwe e-bikedienst of –product, speciaal voor scholieren en studenten. In maart 2016 ronden zij hun opdracht af. Op basis van de uitkomsten daarvan volgt een uitvraag naar de markt: leveranciers worden gevraagd om zo’n e-bikedienst of –product aan te bieden. Die zou dan in het schooljaar 2016-2017 beschikbaar moeten zijn.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de pilot was dat het fietsen op een e-bike niet alleen gezond is, maar ook helpt bij het ontlasten van het openbaar vervoer. Groningen Bereikbaar stelt dat dit ook daadwerkelijk is gebleken naar aanleiding van de pilot. De pilot werd eind 2014/begin 2015 gehouden onder 170 studenten van verschillende middelbare scholen in Groningen en onder studenten van het Noorderpoort, het Alfa-college, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Om de fietsritten te registreren, is een GPS-trackingsysteem ingezet. Ook vulden de deelnemers (en hun ouders) een enquête in.