Significante stijging aantal snelwegongevallen

In de periode 2013-2018 is het aantal snelwegongevallen in ons land toegenomen van 17 duizend naar 38 duizend. In dezelfde periode is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op snelwegen gestegen van 63 naar 81. Dit blijkt uit cijfers van de SWOV, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Afleiding door smartphones en een te hoge snelheid zijn belangrijke oorzaken van een toename van het aantal snelwegongelukken. Dat stelt de SWOV, die het onderzoek uitvoerde in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Daarnaast worden het gebruik van alcohol en drugs en het gebruik van de cruise control gezien als belangrijke oorzaken. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral het aantal kop-staartbotsingen is toegenomen, net als het aantal eenzijdige ongevallen waarbij een voertuig in de berm raakt.

Handhaving

De SWOV stelt dat vanaf 2013 het gerichte, planmatige toezicht van de politie verminderde door de vorming van de Nationale Politie. Vanaf dat moment kreeg de opsporing van crimineel gedrag in het verkeer meer aandacht dan de handhaving op verkeersovertredingen. Het aantal staandehoudingen laat vanaf dag moment dan ook een dalende trend zien. In 2006 lag dat aantal nog boven de 100 duizend, in 2017 waren het er 20 duizend. Het aantal bekeuringen na staandehoudingen is ook fors afgenomen; van meer dan een miljoen in 2008, tot nauwelijks 400 duizend in 2018.