speed-pedelec vanaf 2017 helmplicht

De snelle e-fiets ‘speed-pedelec’ krijgt, volgens een studie die het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) liet uitvoeren, in 2017 een helmplicht. De speed-pedelec valt nu nog in de klasse ‘snorfietsen’, maar kan snelheden halen van 45 km/uur. Die hoge snelheden kunnen zorgen voor onveilige verkeerssituaties.

De speed-pedelec is een handige fiets voor grotere afstanden. Experts verwachten dan ook dat veel automobilisten hun auto in gaan ruilen voor een snelle e-fiets. Het is niet alleen snel, maar ook goed voor het milieu en de files.

Verkeersregels

De verwachting is dat de verkeersregels voor de speed-pedelec veranderen, omdat de fiets zulke hoge snelheden haalt. Bij de bromfiets heeft de verplaatsing naar de rijbaan binnen de bebouwde kom goed uitgepakt voor de verkeersveiligheid. De onderzoekers denken dat deze regel ook gaat gelden voor de speed-pedelec. Verder wordt het dragen van een helm op de snelle fiets volgens de experts verplicht. Dat zou een nadeel zijn, omdat een fietshelm in Nederland een negatief imago heeft.  

De speed-pedelecs die vanaf nu op de markt komen zijn allemaal als bromfiets gekeurd. De huidige fietsen worden komende anderhalf jaar omgezet van snorfiets naar bromfiets, met geel kenteken.