Start voorlichting veilig landbouwverkeer en modder op de weg

Vandaag sluiten leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen uit Zeerijp, ’t Zandt, Westeremden en Wirdum een verkeersweek af op het Sportpark in Zeerijp. Een hele week lang kregen zij allerlei opdrachten over verkeersveiligheid. Tijdens de les van vandaag staat gevaarlijk landbouwverkeer op het programma. De kinderen kunnen op een tractor klimmen om te ervaren hoe is om als bestuurder van een groot landbouwvoertuig om te gaan met fietsers zoals zijzelf. Transport en Logistiek Nederland is er met de ‘veilig op weg-truck’, voor uitleg over vrachtwagens in het verkeer.

Tijdens de afsluitende les van vandaag geven wethouder van de gemeente Loppersum Rudi Slager, regiodirecteur van Terra Groningen Allard Bloem en afdelingsvoorzitter Groningen van CUMELA Peter Wieringa het startsein voor een reeks voorlichtingslessen die op scholen gegeven gaan worden. Daarbij vragen ze ook aandacht voor de oogsttijd waardoor er de komende tijd weer vaker modder op de weg kan liggen.

Bijzondere samenwerking

De ‘VOMOL’-lessen (Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer) zijn speciaal ontwikkeld door Terra Groningen, branchevereniging CUMELA Nederland en het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen. De lessen zijn voor leerlingen van groep 7 en 8 en worden aangeboden aan alle scholen in de provincie. De voorlichtingslessen worden gegeven door studenten en docenten van Terra Groningen, waardoor de studenten vanaf het begin van hun studie al bewust worden gemaakt van veilig omgaan met landbouwverkeer. 

Ongelukken

Jaarlijks vallen bij ongevallen met landbouwverkeer in Nederland gemiddeld zestien doden en 100 ernstig gewonden. Vooral kinderen die zelfstandig op de fiets naar school gaan zijn hierbij extra kwetsbaar. Landbouwvoertuigen zijn groot, zwaar en weinig botsvriendelijk. In het najaar ligt bovendien vaak modder op de weg, waardoor het nog gevaarlijker wordt.

Modder

De samenwerkingspartners willen het aantal ongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn, sterk terugdringen. Zo werken de organisaties samen met LTO Noord ook aan de campagne Modder op de weg. Door middel van spots op Radio Noord en online reclame wordt het verkeer geattendeerd op de gevaren van modder op de weg. Ook wijzen ze (land)bouwbedrijven op hun verantwoordelijkheid om modder op de weg te voorkomen.