Steeds meer rijbewijzen afgepakt: snelheid nu groter probleem dan alcohol

De afgelopen jaren worden er steeds meer rijbewijzen ingevorderd. Ook dit jaar lijkt het aantal  wederom te stijgen, ondanks het feit dat we een lange periode werden opgeroepen om zo min mogelijk de weg op te gaan. Waar alcoholgebruik eerder altijd de grootste boosdoener was, is het aantal snelheidsovertredingen sinds de laatste jaren enorm gestegen.

Waar in 2016 nog rond de 14.750 rijbewijzen werden afgepakt, waren dat er in 2019 al zo’n 16.000. Dat zijn maar liefst 44 rijbewijzen per dag. Het aantal afgepakte rijbewijzen met als oorzaak alcoholgebruik is de laatste 3 jaar gedaald met zo’n 500, maar in diezelfde tijd is het aantal ingenomen rijbewijzen door snelheidsovertreding met bijna 2000 gestegen. In 2020 lijkt de lijn zelfs nog verder te stijgen, en dat ondanks de coronatijd.

Gevaar van te hard rijden

De boodschap om niet onder invloed achter het stuur te stappen, wordt gelukkig dus steeds vaker ten harte genomen. Dat het gevaar van te hard rijden niet voldoende wordt ingezien, is zorgelijk. Vooral omdat je flink te hard gereden moet hebben om ervoor te zorgen dat je rijbewijs wordt ingenomen. De daling van de maximumsnelheid op de snelwegen naar 100 km/u is ook niet per se een verklaring voor dit nog stijgende aantal; ook op wegen waar de maximumsnelheid 60 of 80 km/u is, en zelfs binnen de bebouwde kom, worden rijbewijzen afgepakt.

Wanneer wordt je rijbewijs ingenomen?

Je rijbewijs wordt ingenomen als je 50 km/u te hard rijdt. Met een bromfiets is dat 30 km/u. Voor het alcoholgebruik achter het stuur geldt dat je rijbewijs wordt ingenomen bij een alcoholgehalte van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dat 0,8 promille. Je rijbewijs kan ook worden afgepakt als je gevaarlijk rijgedrag vertoont.