Theoretisch verkeersexamen nu ook digitaal beschikbaar

Donderdag 5 april vond het landelijk VVN schriftelijk verkeersexamen plaats. Dit schooljaar is er voor het eerst ook een volledig digitaal verkeersexamen beschikbaar.

Het theoretisch verkeersexamen toetst  de verkeerskennis van  leerlingen of deze  voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag.
Het digitale examen is een volwaardige vervanger voor het theoretisch examen uit het boekje. Er kan nu ook gebruik worden gemaakt van korte filmpjes, waarmee verkeerssituaties nog beter te visualiseren zijn.

In de weken na het schriftelijk examen stappen veel kinderen op de fiets voor het praktisch verkeersexamen om te laten zien dat ze het geleerde in praktijk kunnen brengen.

Meer informatie is te vinden op https://examen.vvn.nl/  Let op, de inschrijving voor de pilot is gesloten.