Twee mogelijke routes voor Fietsroute Plus Groningen – Leek

De provincie Groningen onderzoekt de beste alternatieven voor een Fietsroute Plus van Groningen naar Leek. Van de oorspronkelijke vier mogelijke routes zijn nog twee opties over: een route parallel aan de zuidkant van de A7  en een route ten zuiden van het Leekstermeer. Beide routes worden verder onderzocht om te kijken wat het beste traject is voor de fietsroute.

De route aan de zuidkant van de A7 volgt grotendeels de al bestaande fietsroute. Dit is nu de kortste route en deze wordt door de meeste fietsers gebruikt. De route ten zuiden van het Leekstermeer heeft op grote delen nog geen fietsverbinding. Ook loopt deze route door gevoelig natuurgebied. Er is daarom verder onderzoek nodig naar het effect van een fietsroute op dit gebied. Als deze fietsroute er komt dan wordt dit de kortste fietsverbinding tussen Groningen en Leek.

Onderzoek

De mogelijke route ten zuiden van het Leekstermeer gaat door een gebied met de Europese status Natura2000. Er wordt daarom eerst onderzocht of de afgesproken bescherming wordt aangetast door de aanleg en het gebruik van de Fietsroute Plus. Recente gegevens van beschermde soorten worden verzameld en er wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke effecten van de Fietsroute Plus. Als uit het onderzoek blijkt dat de schade te groot is, niet door aanvullende maatregelen voorkomen kan worden en niet valt te compenseren, dan vervalt deze mogelijke route. Vallen de onderzoeksresultaten positief uit, dan worden de twee mogelijke routes verder onderzocht. Beide routes worden dan met elkaar vergeleken op een aantal aspecten, bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid, ingeschat gebruik, landschap, natuur, cultuurhistorie en kosten.

Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot rond de vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. Van de Fietsroute Plus profiteren scholieren en forenzen, maar ook recreanten. De Fietsroute Plus Groningen-Leek is een van de Fietsroutes Plus die in de provincie Groningen gepland staan. Er liggen al Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Bedum. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Ten Boer, Winsum, Haren en wellicht Assen.