Veilig Verkeer Nederland en Univé organiseerde op 2 juni 2021 fietswebinar

Fietsen is ons net als zwemmen met de paplepel ingegoten. Het is en blijft balanceren omdat de fiets nu eenmaal een balansvoertuig is. Helaas steeg het aantal dodelijke fietsongelukken in 2020 naar 229. Ondanks de lockdown en rustigere wegen is dit het hoogste aantal verongelukte fietsers in 25 jaar. Van dit aantal reed een derde op een e-bike, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dit gegeven maakte de urgentie van het FietsWebinar dat Univé en Veilig Verkeer Nederland (VVN) op 2 juni des te groter. 

Doel van dit FietsWebinar was het delen van kennis en inzichten om te kunnen bijdragen aan het bevorderen van veilig fietsen en het verlagen van het aantal fietsongevallen in ons mooie fietsland. Net als in 2019 was ook afgelopen jaar de helft van het aantal verkeersdoden 60+. De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Dit waren er 26 meer dan in 2019 en één meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. In 2019 overleden 65
e-bikers door een verkeersongeval.
 
 

Het FietsWebinar op 2 juni 2021 gaf antwoord op veel vragen:

hoeveel wij in Nederland jaarlijks fietsen 
het gegeven of fietsen veiliger is dan autorijden of lopen
de voornaamste oorzaken van fietsongevallen 
hoe we veilig kunnen fietsen en de kans op een fietsongeval verkleinen
 
Foto: VVN