Veilig Verkeer Nederland opent participatiepunt

Veilig Verkeer Nederland heeft een participatiepunt geopend waar bewoners uit iedere stad, dorp of buurt verkeersonveilige situaties kunnen melden. Het participatiepunt bestaat uit een speciale website. Op die website kunnen bewoners meldingen doorgeven, maar er is ook informatie te vinden over hoe zij samen met andere buurtbewoners en Veilig Verkeer Nederland aan de slag kunnen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft tien buurtacties ontwikkeld die buurtbewoners in kunnen zetten.  Eén van die tien acties is het plakken van dertig kilometer per uur-stickers op vuilcontainers. Op die manier kan de buurt heel makkelijk aan het verkeer laten zien wat de maximumsnelheid is. Daarnaast kan er een remwegdemonstratie worden georganiseerd. Daarbij wordt het verschil in remweg tussen dertig kilometer per uur en vijftig kilometer per uur laten zien, waarbij snel duidelijk wordt dat vijftig kilometer per uur in de buurt veel te hard is. Voorbeelden van andere buurtacties zijn het houden van een snelheidsmeting of een verkeersonderzoek en kinderen verkeersborden laten ontwerpen.

Aanvulling

Veilig Verkeer Nederland heeft het VVN Participatiepunt geïntroduceerd als aanvulling op het al bestaande Meldpunt Veilig Verkeer. Bij dat meldpunt zijn in 2015 ruim 5600 meldingen binnengekomen. Van die meldingen ging een derde over te hard rijden. Volgens VVN betrof het vaak straten waar bewoners zelf het gaspedaal (vaak onbewust) te ver indrukten. Daarom zijn de bewoners volgens VVN zelf aan zet om hun gedrag te veranderen. In 2015 zijn meer dan 86.000 bewoners bereikt met VVN Buurtacties.