Veilig weer naar school

Het is zover: de basisscholen, kinderdagverblijven en bso's  zijn weer open. Dat brengt in de coronacrisis de nodige uitdagingen met zich mee in en om de gebouwen. Maar ook in het verkeer moeten we goed nadenken over hoe we afstand houden.

Scholen en opvanglocaties zijn al druk bezig geweest om de komst van de kinderen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar wellicht zijn er nog tips waar u iets aan heeft. Daarom hebben wij het materiaal dat is ontwikkeld, gebundeld. Het bestaat onder meer uit een brochure van het CROW Fietsberaad, een toolkit van het ministerie met posters e.d. en een serie tekeningen die de veiligheidsmaatregelen illustreren.

Klik hier voor meer informatie