Stapsteen verkeersplan

Verkeerscommissie SLS De Stapsteen pakt schoolomgeving aan

De verkeerscommissie van SLS De Stapsteen in Leek heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een veilige schoolomgeving. Vooral bij het halen en brengen van kinderen zag de verkeerscommissie ruimte voor verbetering. Ouders werden ervan bewust gemaakt welke invloed hun gedrag in het verkeer heeft op de schoolomgeving en hoe zij hun gedrag kunnen aanpassen. Samen met de ouders is gekeken naar oplossingen.  Deze zijn verwerkt in gedragsafspraken die iedereen zal hanteren. De school werd bij de acties ondersteund door Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Leek. De gemaakte afspraken zijn opgenomen in  het verkeersplan. Sluitstuk wordt de plaatsing van drie door kinderen ontworpen verkeersborden.

Het is belangrijk ouders te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid van de kinderen. Door met alle betrokkenen naar de situatie rondom de school te kijken, kan een veiligere schoolomgeving tot stand komen. VVN heeft hiervoor het stappenplan Veilige Schoolomgeving ontwikkeld dat scholen onder begeleiding kunnen uitvoeren. Wil uw school ook aan de slag met een veilige schoolomgeving? Meld u dan aan bij VerkeerswijzerGroningen. Deelname is kosteloos.