WETHOUDER PAUL DE ROOK VERRICHT AFTRAP PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN STAD

Op maandag 8 mei heeft wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen de aftrap verricht van 5 dagen praktisch verkeersexamen in de stad Groningen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert ook dit jaar in opdracht van de VerkeerswijzerGroningen het praktisch verkeersexamen. De examens zullen worden gehouden op 8, 9, 10, 11 en 12 mei. Dit jaar zullen er bijna 1150 leerlingen van 33 basisscholen deelnemen aan het examen. Door de verkeersexamens worden de overige weggebruikers ook weer even gewezen op de aanwezigheid van kwetsbare verkeersdeelnemers.

Naast het theoretisch verkeersexamen, die op 6 april landelijk door duizenden leerlingen uit de groepen 7 en 8 werd gemaakt, is ook het oefenen in de praktijk erg belangrijk. Oefenen in de praktijk geeft inzicht als het gaat om situaties die voor leerlingen moeilijk te overzien of te begrijpen zijn.  Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt het van groot belang dat de opgedane theoretische kennis tijdens het praktisch verkeersexamen in de praktijk wordt gebracht.

De eerste groep leerlingen is op maandagochtend 8 mei vanaf de Gereformeerde Kerk De Ark aan de Haydnlaaan 46 gestart. De aftrap werd verricht door wethouder Paul de Rook. Hij heeft de eerste leerlingen met behulp van de VVN controlepost app op hun verrichtingen beoordeeld. De VVN controlepost app is een tool die de vrijwilligers een hoop telwerk scheelt en een schat aan informatie oplevert. Dit jaar wordt de VVN controlepost app tijdens alle 5 dagen uitgebreid getest.

De verkeersexamens in de provincie Groningen worden mogelijk gemaakt door VerkeerswijzerGroningen.