Verkeerslessen stoppen tijdelijk; op naar het nieuwe schooljaar!

We leven in een onzekere tijd. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan, raken ook de activiteiten van Verkeerswijzer Groningen. Concreet betekent dit dat al onze verkeerseducatieve activiteiten op scholen tot de zomervakantie niet door gaan. Dat geldt voor zowel basisscholen, als voor het voortgezet onderwijs en het MBO/ROC. We beginnen het schooljaar 2020-2021 met een schone lei.

Juist in een onzekere tijd als deze, wil Verkeerswijzer Groningen vooruit blijven kijken. Daarom is er voor het schooljaar 2020-2021 een mooie mix van verkeerseducatieve activiteiten samengesteld, die u kunt bekijken op www.verkeerswijzergroningen.nl/producten.

Verkeerseducatie blijft waardevol

Hoewel nog onduidelijk is hoe het schooljaar 2020-2021 er uit zal zien, is zeker dat verkeerseducatie een waardevol onderdeel zal blijven. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe de verkeerseducatieve activiteiten kunnen worden uitgevoerd in de anderhalvemetersamenleving. Daarbij worden de landelijke ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Verkeersexamens

Voor de Verkeersexamens gelden andere regelingen. Het VVN Theoretisch Verkeersexamen gaat door en vindt plaats op donderdag 16 juni bij de deelnemende scholen. Het Praktisch Verkeersexamen gaat dit schooljaar niet meer door. Leerlingen uit groep 7 kunnen in het voorjaar van 2021 meedoen met het examen. Voor de kinderen in groep 8 stelt VVN een alternatief praktijkexamen beschikbaar, waarbij ouders met hun kind(eren) de route naar de middelbare school fietsen. De laatste ontwikkelingen rond de examens zijn ook te volgen op www.vvn.nl.