Verkeersveiligheidslabel en nieuwe verkeersborden voor CBS de Rank in Onstwedde

CBS De Rank in Onstwedde kreeg maandag bezoek van wethouder Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal.

Daar reikte zij aan een trotse directeur Ed van der Bunt het Gronings Verkeersveiligheidslabel uit, die door mascotte ‘Seef de Zebra’ werden overhandigd en door enkele behulpzame kinderen werd uitgepakt. Daarna onthulde ze, samen met Wuppie Smit en de prijswinnaars van de ontwerpwedstrijd, Sissy Aartsma en Esther Timpener, de unieke verkeersborden voor de Kiss & Ride strook, of zoals de wethouder zei, “de smok en votzone”.

Scholen met het label zetten zich met structurele verkeerseducatie in voor verkeersveiligheid voor hun leerlingen. Een school met een dergelijk label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school-huisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode.

Op dit moment zijn er 61 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. De gemeente Stadskanaal is in deze lijst goed vertegenwoordigd. De Rank is de elfde school in de gemeente die het label in bezit kreeg.

Het label werd uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.

Foto: Geert Smit
Bron: RTV Westerwolde