VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL VOOR CBS DE KERN IN VEENDAM

Wethouders André Hammenga van de gemeente Veendam heeft op woensdag 20 september het verkeersveiligheidslabel uitgereikt aan CBS de Kern in Veendam. Tijdens een feestelijke uitreiking werd ook de pas aangelegde parkeerplaats naast de school officieel geopend.

Scholen die het verkeersveiligheidslabel ontvangen zetten zich met structurele verkeerseducatie in voor verkeersveiligheid voor hun leerlingen. Een school met een dergelijk label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school thuisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. Op dit moment zijn er 55 basisscholen in de provincie Groningen met  het verkeersveiligheidslabel. CBS de Kern is na

OBS De Sleutel, Mgr. Bekkerschool, CBS 't Haimstee, OBS De Viermaster, OBS De Noorderbreedte de zesde school in de gemeente Veendam die het label heeft verdiend.