VERKEERSWERKGROEP MEERSTAD ONTVANGT BUURTLABEL VEILIG VERKEER

Op woensdagavond 14 december is het Buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt aan de verkeerswerkgroep van Meerstad. Het buurtlabel is een bekroning op de inspanningen van de werkgroep. Die zet zich samen met de bewoners, Veilig Verkeer Nederland, Bureau Meerstad en de betrokken gemeenten in voor de verkeersveiligheid in Meeroevers, de eerste wijk van Meerstad.

Het buurtlabel is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Om het buurtlabel te behalen, moeten bewoners laten zien dat zij structureel werken aan een verkeersveilige woonomgeving. Een aantal bewoners van Meerstad heeft een verkeerswerkgroep opgericht, omdat in een nieuwe wijk in aanbouw verkeers(veiligheid) een belangrijk thema is. De verkeerswerkgroep heeft meegedacht over de plannen voor een verkeersveilig Meerstad.

Initiatieven
Meerstad heeft de laatste maanden onder andere nieuwe fietspaden, verkeersdrempels en verkeersborden gekregen. Met deze maatregelen en de aandacht voor het verkeer kunnen de bewoners veiliger deelnemen aan het verkeer. Uiteraard begint verkeersveiligheid bij de weggebruiker zelf. De verkeerswerkgroep zal daar blijvend aandacht voor vragen. Ook zal de werkgroep zich bezighouden met de vereiste jaarlijkse verkeersveiligheidsactie in de wijk. De samenwerking met de Meeroeversschool, die ook actief is op het gebied van verkeersveiligheid, wordt verder opgebouwd. Meerstad groeit en het verkeer binnen en buiten Meerstad zal een belangrijk onderwerp blijven. Hierbij gaat het niet alleen om autoverkeer, maar ook om de aansluiting van Meerstad op het openbaar vervoer en op het netwerk van fiets- en wandelpaden.