Voetgangersgebied in Groninger binnenstad wordt twintig procent groter

De gemeente Groningen wil het verblijfsklimaat in de binnenstad verbeteren. Daarom krijgen voetgangers meer ruimte. Het voetgangersgebied wordt ongeveer twintig procent groter en er komen meer herkenbare en attractieve looproutes. De plannen staan beschreven in het bestemmingsplan ‘Bestemming Binnenstad’.

De verwachting is dat het inwoneraantal van de stad de komende tien jaar flink zal groeien, naar 225.000. Dat vergroot de druk op de binnenstad en het leidt tot overlast van geparkeerde fietsen en een groter gevoel van onveiligheid. De komende jaren staan daarom vooral in het teken van het slimmer en beter omgaan met de beschikbare ruimte.

Het plan ‘Bestemming Binnenstad’ moet een flinke impuls geven aan de binnenstad, waarbij het accent zal komen te liggen op verblijf en beleving. Het college van burgemeester en wethouders wil ongeveer twintig procent extra ruimte creëren voor voetgangers (en fietsers). De bussen verhuizen naar de Diepenring. Andere straten krijgen een nieuwe inrichting. Economie, vrijetijdsbesteding, leefbaarheid, werken en wonen in het centrum worden gestimuleerd. Ook komt er alternatief vervoer voor ‘anders mobielen’ (vanwege de verplaatsing van de bussen en de taxi’s) en er komen maatregelen tegen overlast door fietsen.

De gemeenteraad neemt naar verwachting eind februari een besluit over het plan ‘Bestemming Binnenstad’.