Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk door

Ondanks de impact van het coronavirus, doet Rijkswaterstaat doet er alles aan om de projecten, werkzaamheden en aanbestedingen door te laten gaan. Uiteraard onder voorwaarde dat de gezondheid van mensen en de veiligheid en kwaliteit van het werk zijn geborgd. Daarbij hebben ze nauw contact met de betrokken brancheorganisaties. Dit werk is namelijk van vitaal belang voor Nederland. 

Vanzelfsprekend neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo houden ze zich aan de richtlijnen van het RIVM, werken ze met continuïteitsplannen en (wanneer het werk het toelaat) met een lagere bezetting.

Werk gaat door

Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, hebben overheid, werkgevers en werknemers het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld. Hierin staat hoe en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden. Op deze manier weten bedrijven, opdrachtgevers en werknemers waar ze aan toe zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over het werk van Rijkswaterstaat in tijden van het coronavirus? Lees dan verder op de website van Rijkswaterstaat. Ook kunt u het speciale Vragenformulier COVID-19 invullen of bellen met het Klanten Contact Centrum van Rijkswaterstaat: 088-7970788.