Westerwolde vergroot veiligheid voor fietsers

De gemeente Westerwolde gaat de komende jaren maatregelen nemen om de fietsveiligheid te vergroten. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De kanten van fietspaden worden gemarkeerd zodat ze beter zichtbaar zijn, obstakels zoals paaltjes worden weggehaald en op 50-kilometerwegen worden fietsers waar mogelijk gescheiden van gemotoriseerd verkeer.

Deze maatregelen staan in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2021-2031 van Westerwolde, waarin bestuurders van de gemeente hun plannen rondom openbaar vervoer en verkeersveiligheid hebben verwoord.

Volgens wethouder Henk van der Goot zijn fietsers de eerste prioriteit, omdat ze een kwetsbare groep zijn en in verhouding vaak slachtoffer zijn bij een ongeval. Daarom zijn maatregelen belangrijk. 

De tweede reden voor de maatregelen is de inzet op toerisme: het landschap van Westerwolde is populair bij fietstoeristen. Door het fietspadennet te verbeteren en veiliger te maken, moet de gemeente nog aantrekkelijker worden. 

Er wordt ook aandacht geschonken aan verkeersvoorlichting van 16- tot 24-jarigen omdat jongeren van die leeftijd, en dan met name fietsers, betrekkelijk vaak slachtoffer zijn bij verkeersongevallen.
 
Bron: Dagblad van het Noorden