WEVER: op Weg naar Effectieve Verkeerseducatie!

Hoe staat het met de verkeerskennis en -vaardigheden van basisschoolleerlingen?

Dat willen we graag weten! Zo kunnen we verkeerseducatie nog beter laten aansluiten op wat ze nodig hebben. Helpt uw school mee? Dat kan heel gemakkelijk, door mee te doen aan de zogeheten WEVER toets.

Deze toets is ontwikkeld door adviesbureau Royal HaskoningDHV, Cito en kennisplatform CROW, in opdracht van de provincies. Met de toets kunnen we het niveau van de leerlingen bepalen.

Groep 8

Vorig jaar hebben verschillende scholen in de provincie Groningen meegedaan aan deze WEVER toets. Dit jaar willen wij deze toets weer afnemen op zo veel mogelijk basisscholen. De online WEVER-toets is bedoeld voor leerlingen van groep 8. De toets bestaat uit vier onderdelen. Het invullen duurt ongeveer 45 minuten. Het is ook mogelijk de toets in twee delen te maken.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

We gebruiken toetsresultaten om de verkeerseducatie nog beter aan te laten sluiten op wat de leerlingen nodig hebben om veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij analyseren we de data op verschillende niveaus: landelijk, provincie/regio en school. We analyseren niet op het niveau van de leerlingen afzonderlijk. In 2023 ronden we het onderzoek af en worden de algemene uitkomsten gepubliceerd in een rapport. Hierin worden de deelnemende scholen niet bekend gemaakt.

Aanmelden

Elke basisschool in de provincie Groningen wordt per mail benaderd om mee te doen. In deze mail ontvangen scholen een instructiebrief en een toelichting.