Partners binnen het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

Welke partners maken deel uit van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen? Hier vindt u een overzicht van alle betrokkenen en stellen zij zich aan u voor.

Belangenorganisaties:

Platform Verkeer en Vervoer Nederland (PVVN)

Vereniging Groninger Gemeenten (VGG)