Leeftijdscategorieën:

16-25 jaar, 25-60 jaar

3d-afleiding bike

De 3D Afleiding Bike laat fietsers op een interactieve manier ervaren wat de gevaren zijn van afleiding tijdens het fietsen. Het doel is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s die afleiding tijdens het fietsen tot gevolg heeft.

Op de 3D Afleiding Bike krijg je in een Virtual Reality-wereld met een Oculus Rift-bril de kans om met eigen ogen en het volledige verstand te beleven wat het effect is van afleiding op de fiets. In deze virtuele wereld worden verschillende scenario’s afgespeeld. De deelnemer kan op spectaculaire, maar veilige wijze, de gevolgen van afleiding (telefoongebruik en muziek luisteren) op de fiets ervaren. De uitkomst laat zich raden.

Terwijl één deelnemer de simulatie doorloopt kunnen anderen meekijken via een aangesloten televisie. Zo stimuleren we tevens dat er een negatieve norm onder een bredere groep ontstaat. Na de simulatie voert het campagneteam een bewustwordingsgesprek met de deelnemers. Tijdens dit gesprek krijgen deelnemers tips over telefoongebruik op de fiets, zodat men niet in de verleiding komt om de telefoon tijdens het fietsen te gebruiken. Zo wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de ‘Niet storen’-functie op mobiele telefoons.