Leeftijdscategorie:

16-25 jaar

3D Afleiding bike klassikaal

Hoe maak je jongeren bewust van het gevaar van smartphonegebruik op de fiets? Met de les ‘3D afleiding bike’!

De les bestaat uit drie onderdelen die tegelijkertijd worden uitgevoerd. De leerlingen worden in groepen verdeeld en schuiven na elk onderdeel door naar het volgende. Het hoofdonderdeel van de les is de ‘3D Afleiding Bike’-simulator. Hierop komen leerlingen met een VR-bril in een virtual reality wereld terecht waarin ze zelf ervaren wat de gevolgen van telefoongebruik op de fiets kunnen zijn. Tijdens de Distracted Driving Game ervaren de leerlingen verder dat het onmogelijk is om twee taken op hetzelfde moment uit te voeren. Bij de Afleidingsquiz komen leerlingen in de benen: ze geven daarin antwoord op vragen over afleiding in het verkeer door in de juiste vlakken te gaan staan (waar/niet waar en A,B,C,D). Bij iedere activiteit is een instructeur aanwezig die met de leerlingen in gesprek gaat. Leerzaam op een leuke, actieve, interactieve manier.

In deze video ziet u (als voorbeeld) een uitvoering van onze 3D Bike afleiding zoals wij deze op straat/festivals inzetten.