Dit project wordt uitgevoerd in de gemeenten:

Regio Centraal

Groningen

Regio Zuid

Veendam

Leeftijdscategorie:

12-16 jaar

klassikale verkeerseducatie

Voor leerlingen in de tweede en derde klas van het voortgezet (speciaal) onderwijs is er klassikale verkeerseducatie. Dit is het vervolg op de verkeersmarkt (voor eersteklassers), maar de lessen kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

De klassikale verkeerseducatie bestaat uit gastlessen gegeven door rijinstructeurs. Zij hebben daarvoor een speciale docentenopleiding gevolgd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De docenten leggen het accent op verkeersinzicht en –gedrag, het tijdig herkennen van risicosituaties in het verkeer en het daar adequaat op inspelen. Aan de hand van beeldmateriaal en theoretische kennis, wordt aan de leerlingen gevraagd hoe zij met dergelijke situaties zo verantwoord en zo veilig mogelijk kunnen omgaan. Ook is er aandacht voor de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Op verzoek kunnen scholen specifieke wensen in het lesprogramma laten opnemen. Zo worden geregeld lokale knelpunten of moeilijke situaties in de school-thuisroute meegenomen in de gastlessen.