Leeftijdscategorieën:

4-12 jaar, 25-60 jaar

Gronings verkeersveiligheidslabel

Op dit moment zijn er 69 basisscholen in onze provincie die het verkeersveiligheidslabel hebben. Een school die dit label behaald heeft, laat zien dat het verkeerseducatie een structurele plaats in het leerplan in alle schooljaren heeft gegeven.

Een gelabelde school werkt met actuele lesmethoden, organiseert  verkeerseducatie-activiteiten en heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school en de school-thuisroutes.

Scholen die deelnemen aan het labeltraject hoeven dit niet alleen te doen; ze kunnen voor ondersteuning terecht bij de regiocoördinator van Verkeerswijzer Groningen. De regiocoördinator zorgt voor de begeleiding van de school tijdens het certificeringsproces. Zij zorgen voor de gehele logistiek waarbij per aangemelde school het certificeringproces tot aan de labeling wordt gefaciliteerd en gemonitord. Basisscholen, gemeenten, verkeersouders en VVN-afdelingen kunnen voor alle relevante informatie een beroep doen op de regiocoördinator. In onze brochure (zie download hiernaast) leest u meer over het verkeersveiligheidslabel.

Voordelen voor de school

Scholen met een verouderde lesmethode verkeer kunnen gebruik maken van een eenmalige subsidie om een nieuwe lesmethode verkeer aan te schaffen. Daarnaast krijgen scholen met het label voorrang bij (de toewijzing van) activiteiten zoals Streetwise