Leeftijdscategorie:

16-25 jaar

Jonge bestuurders smartphone vrij onderweg

Jongeren van 16 tot 24 jaar zijn vergroeid met hun smartphone. Helaas ook vaak in het verkeer, terwijl veel ongevallen juist te wijten zijn aan afleiding. Een rijsimulator helpt de houding van jonge bestuurders tegenover het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer te veranderen.

Het creëren van bewustwording rondom dit ongewenste gedrag vormt de rode draad bij de les die uit verschillende elementen bestaat zoals informatie, zelf ervaren, observeren en discussie. Vooraf krijgen de deelnemers vragen over hun opvattingen over afleiding en specifiek over het smartphonegebruik in het verkeer. Daarna nemen ze individueel plaats in de rijsimulator.

De start is een rit zonder afleiding, maar in het tweede deel volgt de confrontatie met verschillende vormen van afleiding, waarin de smartphone centraal staat. De andere leden van de groep observeren eerst, waarna van rol wordt gewisseld. Als laatste onderdeel vindt een nagesprek plaats. De deelnemers wisselen, onder deskundige begeleiding, ervaringen en meningen uit over afleiding in het verkeer. De activiteit kan flexibel worden ingepland op basis van wensen en mogelijkheden bij de onderwijsinstelling.