Leeftijdscategorie:

0-4 jaar

jongleren

JONGleren in het Verkeer is een educatief verkeersproject dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen van nul tot en met vier jaar. Hierdoor is het bij uitstek geschikt om te worden uitgevoerd op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

JONGleren in het Verkeer biedt handvatten om een goede verkeersopvoeding en –educatie van baby’s, peuters én hun ouders te organiseren.

De praktische invulling van het project bestaat enerzijds uit het voorlichten van de ouders van jonge kinderen over de volgende thema’s:

  • de ontwikkelingsfasen in relatie tot verkeersopvoeding
  • de gevaren van het verkeer en onveilige situaties
  • voorbeeldfunctie van de ouders en imitatiegedrag van jonge kinderen
  • veilig vervoer van jonge kinderen te voet, op de fiets en in de auto
  • stimuleren van het gewenste gedrag bij jonge kinderen

Anderzijds bestaat de invulling uit het begeleiden van leid(st)ers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met betrekking tot verkeersopvoeding en –educatie aan jonge kinderen. Met deze begeleiding en met behulp van een materialenkist worden op de locaties (minimaal) twee verkeersweken uitgevoerd.

Doel
Met JONGleren in het Verkeer willen we leid(st)ers, ouders, verzorgers en de kinderen zelf laten beleven wat veilig bewegen in het verkeer inhoudt. De kern van het educatieve programma JONGleren in het Verkeer bestaat uit een themaweek over verkeer voor kinderen tot en met vier jaar op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en een informatiebijeenkomst voor de ouders/verzorgers. Het kinderdagverblijf krijgt een leskist met hierin allerlei materialen, spellen en boekjes om tijdens de themaweek met de kinderen actief met het thema verkeer bezig te kunnen gaan.

Korte film beperkingen jonge kinderen in verkeer
Deze korte film komt aan bod bij het  lesprogramma ‘JONGleren in het verkeer’ en behandelt de beperkingen van kinderen in het verkeer. Achtereenvolgens komen fantasie, geluid lokaliseren, aandacht bij het spel, snelheid inschatten en blikveld aan bod.