Leeftijdscategorie:

16-25 jaar

lessen aan mensen met een verstandelijke beperking

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) heeft een aantal cursussen ontwikkeld voor mensen met een handicap.

Op verschillende niveaus (voetganger, fietser, bromfietser) kunnen mensen les krijgen. Het aantal lesuren is in overleg met de opdrachtgever/aanvrager. Bij de cursus is begeleidend materiaal beschikbaar.