Leeftijdscategorie:

12-16 jaar

Het nationaal verkeerslab

Het verkeerslab is een actieve spelshow voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs die leerlingen aan het denken zet over hun eigen verkeersgedrag.

Scholieren spelen onder bezielende leiding van verkeerswetenschappers en professoren (acteurs) de hoofdrol. Het is een echte klassenstrijd tussen twee klassen, waarin men in teamverband allerlei verkeerssituaties op moet lossen, vragen moet beantwoorden en opdrachten moet uitvoeren.

In een nagebouwd laboratorium met computerschermen, monitoren en simulatoren zullen scholieren gevaarlijke verkeerssituaties moeten verbeteren, diverse vragen in sneltreinvaart moeten beantwoorden, een school-thuis-route virtueel fietsen en getoetst worden op verkeersinzicht en mobiliteitsvaardigheden. Belangrijkste thema's die aan bod komen zijn, smartphone gebruik, groepsdruk en eigen ervaringen in het verkeer. De fiets staat centraal maar er is ook aandacht voor andere weggebruikers.