Leeftijdscategorieën:

16-25 jaar, 25-60 jaar, 60+

parcours afleiding op de fiets

Deelnemers aan deze actie leggen op een fiets, in bijzijn van fietsdocenten, een speciaal fietsparcours af. Op dit parcours bootsen we verschillende afleidingssituaties na. Hierin gaat het met name om afleiding door gebruik van de telefoon. Doordat deelnemers het parcours afleggen en de risico’s van afleiding in het verkeer zelf ervaren, worden ze zich beter bewust van de gevaren. Op deze manier spelen we ook in op zelfoverschatting. Bovendien zorgt het afleggen van het parcours ervoor dat er een realistisch beeld ontstaat bij de wat oudere deelnemers over hun functioneren.

In het parcours zullen afleidingssituaties worden nagebootst, waarbij aandacht wordt besteed aan afleiding door gebruik van de smartphone, sociale afleiding en muziek luisteren. Deelnemers aan het parcours worden begeleid om de veiligheid te garanderen. Een bijkomend voordeel van een dergelijk parcours is dat het door de omvang erg opvalt in de omgeving. Terwijl een deelnemer het parcours doorloopt, kunnen omstanders meekijken. Zo stimuleren we tevens dat er een negatieve norm onder een bredere groep ontstaat.
Als deelnemers het parcours hebben voltooid, gaat een van onze campagneteamleden met ze in gesprek. Doel van het gesprek is om mensen handvatten te geven om op een veilige manier met afleiding om te gaan. Zo wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de ‘Niet storen’-functie op mobiele telefoons.