Leeftijdscategorieën:

16-25 jaar, 25-60 jaar, 60+

parcours afleiding op de fiets

Deelnemers aan het fietsparcours leggen op hun eigen of aanwezige fiets, in bijzijn van fietsdocenten, een parcours af in een opvallend opblaasbaar fietsparcours waarmee ze zich beter bewust worden van de risico’s van afleiding in het verkeer door het foutieve gedrag (en de hiermee samenhangende consequenties) daadwerkelijk te ervaren.