Dit project wordt uitgevoerd in de gemeenten:

Regio Noord en West

Westerkwartier

Regio Zuid

Westerwolde

Leeftijdscategorie:

4-12 jaar

streetwise

Met het (schoolplein)pakket Streetwise wordt in alle klassen aandacht gegeven aan verkeer. Met electroauto's en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules, passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. De vier onderdelen zijn:

  • Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
  • Blik en klik (groep 3 en 4): Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. D.m.v. van de iCheck voert de leerkracht een indicatieve oogmeting uit.
  • Hallo auto (groep 5 en 6): Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen.
  • Trapvaardig (groep 7 en 8): Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. Ook fietsen de leerlingen met een zware rugtas op. Hiermee bereiden we ze voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.


Daarnaast zijn er digibordlessen beschikbaar ter aanvulling op de Streetwise praktijkdag. Deze lessen zijn opgenomen in het Streetwise pakket. Er is per module één voorbereidende les en één evaluatieles voor op het digibord beschikbaar.

Let op: Voor het onderdeel: ‘Hallo auto’ (groep 5 en 6) is het nodig dat de school zelf 12 weken voor de uitvoering van Streetwise een vergunning bij de gemeente aanvraagt.

Dit is nodig omdat dit onderdeel op de openbare weg wordt uitgevoerd.