Leeftijdscategorie:

4-12 jaar

streetwise

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele verkeersleerkrachten komen naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Vanaf 2019 draait Streetwise in een nieuwe actuele setting.
Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet het verkeersprogramma stevig in op afleiding in het verkeer (door de smartphone) en het gebruik van de fietshelm.

• Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. NB: Uitvoering door de leerkracht van de school zelf. 
• Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig meerijden in de auto.
• Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt stevig deel uit van deze les, evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen. Ze ervaren het effect van het dragen van de autogordel bij een noodstop.
• Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het verkeer. Smartphone gebruik. Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsverandering op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Daarnaast zijn er digibordlessen beschikbaar ter aanvulling op de praktijk dag van Streetwise. Deze lessen zijn opgenomen in het Streetwisepakket. Er is per module één voorbereidende- en één evaluatieles voor op het digibord beschikbaar.

Let op: Voor het onderdeel: ‘Hallo auto’ (groep 5 en 6) is het nodig dat de school zelf 12 weken voor de uitvoering van Streetwise een vergunning bij de gemeente aanvraagt.
Dit is nodig omdat dit onderdeel op de openbare weg wordt uitgevoerd.

 

Fietsverlichtingsactie onderdeel Streetwise in de donkere maanden

Goede fietsverlichting en een veilige fiets zijn belangrijk. Daarom is de ANWB Fietsverlichtingsactie nu toegevoegd aan het verkeersprogramma ANWB Streetwise voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Van september tot en met februari maakt de ANWB Fietsverlichtingsactie deel uit van het Streetwise lespakket. Deze actie bestaat uit een fietscontrole waarbij de leerlingen zich bewust worden van het nut van een veilige fiets. Ook het belang van goed zichtbaar zijn op de fiets (in het donker) en de risico’s van fietsen zonder verlichting komt daarbij ter sprake. Een Streetwise medewerker controleert, samen met verkeersouders en leerlingen, de fietsen.