Leeftijdscategorieën:

4-12 jaar, 25-60 jaar

veilige schoolomgeving

Auto’s blokkeren de straat voor de school en zorgen voor een onoverzichtelijke situatie. Geparkeerde auto’s nabij de ingang van de school ontnemen het zicht van naderende automobilisten op kinderen én van de kinderen die van het schoolplein komen op naderende auto’s. Tel daarbij de fietsen van wachtende ouders op, vaak vlak voor het hek, en de chaos is compleet.

Hoe zorg je in deze situatie voor een veilige schoolomgeving? Dit kan onder meer door ouders van leerlingen bewust te maken van hun gedrag in het verkeer. Als ouders samen met school afspraken maken over parkeren, rijrichtingen e.d. is het vaak niet meer nodig om de infrastructuur rond de school aan te passen.

Het is belangrijk om ouders te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid van de kinderen. Door met alle betrokkenen naar de situatie rondom de school te kijken, kan een veiligere schoolomgeving tot stand komen. Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor een tienstappenplan ontwikkeld, dat de school onder begeleiding kan uitvoeren.

Fusie of nieuwbouw?

Als scholen gaan fuseren, veranderen ook de verkeersstromen. De ervaring leert dat veel ouders en teamleden zich zorgen maken over de verkeersveiligheid rondom het nieuwe gebouw. Daarom is het zaak om vanaf het begin van het proces hierover na te denken. Het stappenplan van VVN biedt scholen mogelijkheden na te denken over aspecten als school-huisroutes, de vervoerswijze en de inrichting van de schoolomgeving.

Film over beperkingen jonge kinderen in verkeer

Elke dag hebben jonge kinderen al  te maken met het verkeer. Kinderen lopen risico in het verkeer, omdat ze niet alles kunnen waarnemen en nog speels zijn. Vandaar dat het belangrijk is dat we veel met ze oefenen en rekening houden met kinderen in het verkeer. Deze korte film behandelt de beperkingen van kinderen in het verkeer. Achtereenvolgens komen aan bod: fantasie, geluid lokaliseren, aandacht bij het spel, snelheid inschatten en blikveld. Deze film is bedoeld voor ouders, docenten en overige weggebruikers. Hij kan ook worden gebruikt bij ouderbijeenkomsten, rijopleidingen, voorlichting voor beroepschauffeurs, buurt en dorpsbijeenkomsten etc