Leeftijdscategorieën:

16-25 jaar, 25-60 jaar

Voorlichting landbouwvoertuigen

Bestuurders van landbouwvoertuigen delen de wegen met andere verkeersdeelnemers. Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken met landbouwverkeer, waarvan de slachtoffers bijna altijd de andere weggebruikers zijn.

Om de overige weggebruikers in contact te brengen met landbouwverkeer en hun bestuurders,  verzorgt de Stichting Bevordering Verkeerseducatie voorlichting op markten en braderieën. Bezoekers krijgen de kans om via Virtual Reality zelf te ervaren wat de bestuurder in een groot voertuig ziet en met welke dode hoeken deze te maken krijgt. Ook kan men dezelfde situatie ervaren vanuit het perspectief van de fietser.
Deze voorlichting is bedoeld voor alle weggebruikers en richt zich op het  landbouwverkeer en overig zwaar verkeer.