Veilig weer naar school

Het is zover: de basisscholen, kinderdagverblijven en bso's  zijn weer open. Dat brengt in de coronacrisis de nodige uitdagingen met zich mee in en om de gebouwen. Maar ook in het verkeer moeten we goed nadenken over hoe we afstand houden.

Scholen en opvanglocaties zijn al druk bezig geweest om de komst van de kinderen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar wellicht zijn er nog tips waar u iets aan heeft. Daarom hebben wij het materiaal dat is ontwikkeld, gebundeld. Het bestaat onder meer uit een brochure van het CROW Fietsberaad, een toolkit van het ministerie met posters e.d. en een serie tekeningen die de veiligheidsmaatregelen illustreren.

Zoveel mogelijk lopen

Om voldoende afstand te kunnen houden, is het advies om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Dat geldt voor kinderen, maar natuurlijk ook voor ouders en verzorgers die hen begeleiden. Als je loopt, kun je snel en makkelijk een stap opzij zetten, of even wachten.

Je kunt natuurlijk ook op de fiets komen. Rij dan het liefst achter elkaar met veel afstand ertussen. Een fietslengte is ongeveer anderhalve meter, maar meer ruimte is beter voor als je vaart moet minderen of moet remmen. Om drukte rond de school of de opvang zoveel mogelijk te voorkomen, kun je de fiets het beste een eindje verderop neerzetten.

Brochure met tips

Het CROW Fietsberaad - kenniscentrum over fietsbeleid voor Nederlandse overheden - geeft advies aan gemeenten en scholen over coronamaatregelen en veilig fietsen naar school. Meer informatie vindt u hier. Ook heeft het Fietsberaad een brochure uitgebracht met alle tips op een rij. Deze vindt u bij de bijlagen aan de rechterkant.

Toolkit

De rijksoverheid heeft een toolkit ontwikkeld waarmee gemeenten, scholen en verkeersregio's het op gang komende verkeer kunnen wijzen op de maatregelen die gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De toolkit 'Verantwoord naar school' samen met een lijst veelgestelde vragen over school en kinderopvang kunt u aan de rechterkant downloaden.

Tekeningen

Daarnaast is een serie tekeningen gemaakt die kunnen worden gebruikt om de 1,5 meter afstand, het plezier van samen lopen en fietsen naar school en het belang van snel afscheid bij het schoolhek illustreren. Deze zijn aan de rechterkant te downloaden.

Bron: ROV Zuid-Holland