Verkeersbrochure nieuwkomers in Nederland

Verkeerswijzer Groningen heeft een brochure laten ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland, met daarin de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers. Mensen die nieuw zijn in ons land, bijvoorbeeld vluchtelingen, kennen onze verkeersregels vaak niet. In de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ worden die uitgelegd, via met name illustraties.

Mensen die voor het eerst in ons land zijn, zijn meestal niet op de hoogte van onze verkeersregels. Ook krijgt een deel van hen te maken met voor hen onbekende verkeerssituaties. Daardoor weten sommigen bijvoorbeeld niet dat zij niet mogen lopen en fietsen op een auto(snel)weg. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, heeft Verkeerswijzer Groningen de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ ontwikkeld. Hierin staan de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers in ons land. De regels worden voornamelijk aan de hand van illustraties uitgelegd, zodat mensen van verschillende achtergronden de uitleg kunnen ‘lezen’. Daarnaast is de begeleidende tekst in vijf talen opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken). Verkeerswijzer Groningen verspreidt in samenwerking met het COA 50.000 exemplaren van de brochure over ongeveer zeventig opvanglocaties in Nederland.

Aanvragen brochure

Personen, bedrijven en organisaties die interesse hebben in of vragen hebben over de brochure kunnen daarover contact opnemen met het secretariaat van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen via [email protected]. Rechts op deze webpagina kan een digitale versie van de brochure worden gedownload. 

Verkeersbord

Bij de asielcomplexen in Ter Apel en Beerta zijn verkeersinformatieborden geplaatst voor de bewoners. De borden zijn bedoeld om een veiligere verkeersdeelname van asielzoekers te bevorderen. De aanleiding voor het plaatsen van de borden was een probleem bij het complex in Ter Apel: daar wilden asielzoekers op weg naar Ter 

Apel de N366 soms lopend of fietsend oversteken. Dat levert gevaarlijke situaties op voor zowel de asielzoekers als de weggebruikers. De informatieborden laten zien dat er een parallelweg naast de autoweg ligt, waarover je lopend of fietsend naar Ter Apel kunt gaan.

COA-locaties kunnen een vergelijkbaar bord of poster voor op hun eigen terrein en afgestemd op hun lokale verkeerssituatie aanvragen bij Verkeerswijzer Groningen via [email protected].

Radiofragment

Beluister hieronder een interview met Arjan van der Zwaag van Verkeerswijzer Groningen op radio Noord.