Smartphonevrij onderweg

De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven. Dat geldt zeker voor jongeren. Helaas gebruiken jongeren hun telefoon ook vaak in het verkeer. De verkeersles ‘Smartphonevrij onderweg’ helpt om de houding van jonge bestuurders tegenover het gebruik van de smartphone in het verkeer te veranderen.

Leeftijdscategorieën16-25 jaarVervoerswijzeAuto
mobiele rijsimulator

Het creëren van bewustwording vormt de rode draad in de les. De les bestaat uit verschillende elementen, zoals zelf ervaren, observeren, discussie voeren en informatie zoeken. Vooraf krijgen leerlingen vragen over hun opvattingen over afleiding in het verkeer. Daarna is het tijd voor actie; leerlingen nemen plaats in de rijsimulator. Tijdens het eerste deel van de rit is er geen sprake van afleiding in het verkeer. Tijdens het tweede deel van de rit wel. Medeleerlingen observeren, waarna ze van rol wisselen. De les sluit af met een nagesprek waarin leerlingen ervaringen uitwisselen. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding.

Deze verkeersles kan flexibel worden ingepland op basis van de wensen en mogelijkheid van de onderwijsinstelling.

Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met: