Werk aan de weg

De wegen in Groningen moeten veilig en vlot begaanbaar blijven en goed blijven doorstromen. Dat is de taak van verschillende wegbeheerders in de provincie Groningen. Zo zorgt iedere gemeente voor (het onderhoud van en herinrichting van) de wegen in zijn gebied.

De provincie is wegbeheerder van de provinciale wegen. Rijkswaterstaat heeft in Groningen twee rijkswegen in beheer: de A7 en de A28. Tot slot zijn er nog enkele wegen die door waterschappen worden beheerd.

Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu leest u meer over wegbeheer in Nederland. Ook vindt u daar een kaart waarop precies te zien is welke weg door wie wordt beheerd.

Grote projecten

  • Groningen Bereikbaar. Er wordt volop gewerkt aan de wegen in en rond de stad Groningen om de stad bereikbaar te houden. Waar wordt er gewerkt en wat betekent dat voor uw reis? Gebruik de routeplanner op deze website en bekijk de kaart met wegwerkzaamheden: www.groningenbereikbaar.nl (opent in nieuw venster).
  • Aanpak Ring Zuid. De zuidelijke ringweg rond Groningen is een belangrijke route voor het verkeer van en naar de stad Groningen. Om de doorstroming en veiligheid op de ring te verbeteren gaat de ringweg vanaf 2015 ingrijpend op de schop. U leest er alles over op: www.aanpakringzuid.nl (opent in nieuw venster).
  • N361. De provinciale weg van Groningen naar Lauwersoog wordt ingrijpend verbouwd. Er komt een nieuwe verbinding rondom Mensingeweer, er komt een nieuwe rotonde bij Ranum en een snelle, goede fietsroute tussen Winsum en Groningen. Lees er meer over op www.n361veilig.nl (opent in nieuw venster).
  • N366. Sinds 2008 werkt de provincie aan de verbetering van de veiligheid en doorstroming op de provinciale weg tussen Veendam en de Duitse grens. De weg wordt verbreed, kruisingen worden ongelijkvloers en de snelheidslimiet is verhoogd naar 100 kilometer per uur. In Drenthe sluiten ze bij deze maatregelen aan op de N391. Zo ontstaat een prachtige doorstroomroute tussen Oost-Drenthe en Groningen. Meer informatie vindt u op: www.n366veilig.nl (opent in nieuw venster).

 

Bij u in de buurt?

Welke wegwerkzaamheden zijn er bij u in de buurt? En welke stremmingen komt u onderweg van A naar B tegen? Het zou handig zijn als u dat na één druk op de knop helder in beeld zou kunnen krijgen. De Groninger gemeenten overleggen op dit moment met elkaar over een kaart waarop alle werkzaamheden in beeld kunnen worden gebracht. Als die verzamelkaart er is, komt hij op deze website te staan.

Voorlopig kunt u voor informatie over wegwerkzaamheden bij u in de buurt terecht bij uw gemeente en de websites van andere wegbeheerders: