Gemeente Groningen

In de gemeente Groningen moeten inwoners zich, ook in het verkeer, veilig voelen. Verkeersveiligheid speelt dan ook een belangrijke rol bij onze verkeersprojecten. Voor het succesvol bevorderen van verkeersveiligheid is optimale afstemming van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving nodig.

Verkeersveiligheid betekent ook: het niet belemmerd worden in de bewegingsvrijheid. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, de voetgangers en fietsers, en dan vooral ouderen en kinderen. Onze verkeerseducatie richten we vooral op kinderen en ouderen.

Website: www.gemeente.groningen.nl