Samen met jou voor veiliger verkeer.

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVBG). Het VVBG is een overlegorgaan van overheden in Groningen dat het gehele verkeer- en vervoersterrein van de provincie Groningen beslaat.

De overlegpartners werken binnen het VVBG samen aan verkeersveiligheids- en mobiliteitsvraagstukken. Daarbij wordt het rijksbeleid in regionaal en lokaal beleid vertaald. Onder de noemer Verkeerswijzer Groningen organiseren overheden, politie, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Groningen campagnes, verkeerslessen en andere educatieve activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie terug te dringen.

Drie regio’s

De provincie Groningen telt tien gemeenten. Deze gemeenten zijn in drie regio’s verdeeld. Elke regio beschikt over een eigen contactpersoon; een regiocoördinator.

Contactpersonen drie regio's