Samen met jou voor veiliger verkeer.

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVBG). Het VVBG is een overlegorgaan van overheden in Groningen dat het gehele verkeer- en vervoersterrein van de provincie Groningen beslaat.

De overlegpartners werken binnen het VVBG samen aan verkeersveiligheids- en mobiliteitsvraagstukken. Daarbij wordt het rijksbeleid in regionaal en lokaal beleid vertaald. Onder de noemer Verkeerswijzer Groningen organiseren overheden, politie, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Groningen campagnes, verkeerslessen en andere educatieve activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie terug te dringen.

Beleid en werkplannen

Het VVB heeft in 2021 beleid opgesteld waarin is beschreven aan welke doelgroepen, modaliteiten en thema’s wij aandacht besteden. Hierin zijn ook de uitgangspunten en kwaliteitseisen voor de verkeerseducatie activiteiten en campagnes beschreven die wij uitvoeren. Jaarlijks stelt het VVB secretariaat een werkplan op waarin staat beschreven wat we in dat jaar aan deze (en andere) onderdelen gaan doen.

Elk jaar rapporteren wij over de behaalde resultaten in een Infographic.

Onderaan deze pagina kunt u de diverse documenten downloaden.

Drie regio’s

De provincie Groningen telt tien gemeenten. Deze gemeenten zijn in drie regio’s verdeeld. Elke regio beschikt over een eigen contactpersoon; een regiocoördinator.

Contactpersonen drie regio's