Partners

Bij het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen zijn de volgende partners aangesloten.

Belangenorganisaties

Vereniging Groninger Gemeenten (VGG)

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Transport en Logistiek Nederland

Gemeenten

Gemeente Eemsdelta

Gemeente Oldambt

Gemeente Stadskanaal

Gemeente Westerwolde

Gemeente Groningen

Gemeente Veendam

Gemeente Hogeland

Gemeente Midden-Groningen

Gemeente Westerkwartier

Overheidspartijen

Politie Noord-Nederland

Openbaar Ministerie

Provincie Groningen

OV-Bureau Groningen-Drenthe

Groningen Bereikbaar