Gemeente Westerwolde

De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft onderzocht dat bij 95% van de ongevallen menselijk falen een rol speelt. De gemeente Westerwolde vindt verkeersvoorlichting daarom belangrijk en organiseert voor jong tot oud voorlichtingsactiviteiten.

Er worden diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op onder ander basisscholen en het voortgezet onderwijs. De gemeente zoekt daarin ook nadrukkelijk samenwerking met partners als bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland en Stichting Rzijn. Ook zijn er speciale cursussen voor de wat oudere inwoner in onze gemeente.

Soms wordt specifieke voorlichting gegeven over zaken als bijvoorbeeld landbouwverkeer. Ook vinden rijvaardigheidscursussen voor (jonge) automobilisten en hun coaches plaats.

Meldingen over de verkeersveiligheid in de gemeente Westerwolde kunnen op diverse manieren worden gedaan:

  • Via e-mail: gemeente@westerwolde.nl
  • Via het gemeentelijke meldpunt. Te benaderen via de website van de gemeente of het telefoonnummer: 0599-320220.
  • Via brief: Gemeente Westerwolde, Dorpsstraat 1, Postbus 14, 9550 AA Sellingen