Transport en Logistiek Nederland

TLN is de ondernemersvereniging voor transport en logistiek. Gesteund door zo’n 5.600 leden behartigt TLN de belangen van de ondernemers in de sector, van groot tot klein. Ons doel: de ontwikkeling van een concurrerende sector waarin kwaliteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan.

Een invloedrijke en krachtige stem namens de hele sector vereist toegang tot beleidsmakers en besluitvorming. TLN werkt daarom voortdurend aan haar netwerk. Verbreding en verdieping van de relaties op alle politieke en overheidsniveaus zijn cruciaal voor een invloedrijke belangenbehartiging. Zitting hebben in het VVB Groningen is daar een voorbeeld van.

Veilig op weg

TLN is in 1999 gestart met het project ‘Veilig op weg’. Dit is een grootschalig voorlichtingsproject om kinderen in het basisonderwijs veilig te leren omgaan met vrachtauto’s. We bereiken op die manier duizenden leerlingen per jaar. TLN maakt ieder jaar een planning van scholen die dat lesjaar bezocht worden door de demonstratievrachtauto met chauffeur. De schoolbezoeken verlopen het best als er ook vrijwilligers uit de transportsector aanwezig zijn om de kinderen te informeren aan de hand van het lesmateriaal van Veilig-op-Weg. Kijk voor meer informatie op www.veilig-op-weg.nl.

Contactgegevens

Marcel Ubels, Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening/ Verkeer en Vervoer Regio Noord
Telefoon: (088) 45 67 420
E-mail: mubels@tln.nl