Gemeente Hogeland

De gemeente Het Hogeland benadert de verkeersveiligheid vanuit de drie E’s principe; engineering (het ontwerp van de weg, voertuig en omgeving), enforcement (het handhaven van de verkeersregels) en education (verkeerseducatie). Deze drie onderwerpen moeten goed afgestemd te zijn voor een goede verkeersveiligheid. Verkeerswijzer Groningen voorziet in de verkeerseducatie. Door het organiseren van diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor diverse doelgroepen, wordt het wenselijke verkeersgedrag besproken. Zo wordt er bijvoorbeeld op scholen voorlichting geven aan het gevaar van het gebruik van een mobieltje op de fiets of leren kinderen de gevaren van grote landbouwvoertuigen. Ook voor de ervaren verkeersdeelnemers is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld een cursus voor het fietsen op een elektrische fiets te volgen.

Naast de verkeerseducatie die vanuit Verkeerswijzer Groningen wordt aangeboden, zoekt de gemeente ook de samenwerking op met bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland (hierna: VVN). VVN heeft goede educatieve programma’s ontwikkeld die aangeboden worden aan inwoners van straten waar het verkeer voor gedragsoverlast zorgt.

Mocht u vragen hebben of een melding willen doen over de verkeersveiligheid of een vraag hebben over de verkeerseducatie, dan kunt u contact met de gemeente Het Hogeland op nemen. Dit kan via: