Gemeente Midden Groningen

De gemeente Midden-Groningen wil graag dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Van jong tot oud. Naast veilige weginfrastructuur en handhaving gaat het ook om ons gedrag als we het hebben over verkeersveiligheid. Want uit onderzoek blijkt dat menselijk gedrag een belangrijke rol speelt bij verkeersongevallen. De producten en campagnes van Verkeerswijzer Groningen zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers zich bewust worden van hun kwetsbare positie in het verkeer of de impact van bepaald gedrag op andere verkeersdeelnemers. Kennis van verkeerssituaties en het leren van vaardigheden om hier gemotiveerd en op verantwoorde manier mee om te gaan dragen bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Te beginnen op de basisschool als voetganger of fietser en later als bromfietser, automobilist, etc. Maar ook op oudere leeftijd kan het geen kwaad je vaardigheden eens op te poetsen. Oftewel permanente verkeerseducatie, van jong tot oud.

De gemeente Midden-Groningen is partner van Verkeerswijzer Groningen en nodigt u van harte uit om aan de activiteiten mee te doen.

Contactgegevens
Gemeente Midden Groningen
Telefoon: (0598) 373737
E-mail: gemeente@midden-groningen.nl
Website: www.midden-groningen.nl