Leeftijdscategorieën:

25-60 jaar, 60+

Participatiepunt buurtacties en buurtlabel

Veilig Verkeer Nederland helpt mensen bij het organiseren van activiteiten om aandacht te vragen voor onveilig verkeersgedrag. Samen met buurtbewoners worden buurtacties georganiseerd.

Juist wanneer de verkeersonveiligheid bijna dagelijks van dichtbij wordt gevoeld, kunnen buurtacties effectief zijn. Voorbeelden van buurtacties zijn het plakken van 30 km-containerstickers of het houden van een snelheidsmeting.

Via http://participatiepunt.vvn.nl/ kunnen verkeersonveilige situaties gemeld worden. Werkgroepen die drie jaar actief aan verkeersveiligheid willen werken, komen in aanmerking voor het Buurtlabel Veilig Verkeer.

Een informatiepakket over de werkwijze is bij VVN kosteloos aan te vragen.