Veilig lopen en fietsen voor nieuwkomers in Nederland

Verkeerswijzer Groningen heeft een brochure laten ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland, met daarin de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers. Mensen die nieuw zijn in ons land, bijvoorbeeld vluchtelingen, kennen onze verkeersregels vaak niet. In de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ worden die uitgelegd, via met name illustraties.

brochure verkeer in nederland

Mensen die voor het eerst in ons land zijn, zijn meestal niet op de hoogte van onze verkeersregels. Ook krijgt een deel van hen te maken met voor hen onbekende verkeerssituaties. Daardoor weten sommigen bijvoorbeeld niet dat zij niet mogen lopen en fietsen op een auto(snel)weg. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, heeft Verkeerswijzer Groningen de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ ontwikkeld. Hierin staan de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers in ons land. De regels worden voornamelijk aan de hand van illustraties uitgelegd, zodat mensen van verschillende achtergronden de uitleg kunnen ‘lezen’. Daarnaast is de begeleidende tekst in vijf talen opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken).

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen in ons land, is de brochure op veler verzoek ook vertaald in het Oekraïens.
Omdat sommige vluchtelingen Russischtalig zijn, is de brochure vertaald in het Oekraïens en Russisch.

Brochure Verkeer in Nederland, Veilig lopen en fietsen

Aanvragen brochure

Personen, bedrijven en organisaties die interesse hebben in of vragen hebben over de brochure kunnen daarover contact opnemen met Verkeerswijzer Groningen via info@verkeerswijzergroningen.nl. Hieronder kan een digitale versie van de brochure worden gedownload.

Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met: