Gastlessen verkeer

Enthousiast over de verkeersmarkt voor eersteklassers? Deze gastlessen zijn daar een vervolg op, maar kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Speciaal opgeleide verkeersdocenten behandelen op een interactieve manier verschillende verkeersthema’s. Het accent ligt hierbij op verkeersinzicht en -gedrag, het herkennen van risico-situaties in het verkeer en het adequaat inspelen daarop.

Leeftijdscategorieën12-16 jaarVervoerswijzeAuto, Fiets, Lopen

Ook wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Het is daarnaast mogelijk om als school specifieke wensen aan te vragen, die in het lesprogramma kunnen worden opgenomen. Denk hierbij aan lastige situaties op de school-thuisroute. Zo kunnen leerlingen na afloop van de les direct hun kennis in praktijk brengen!

De gastlessen zijn ook beschikbaar voor leerlingen op het speciaal onderwijs. Voor hen wordt het programma op maat gemaakt. Ook voor de nieuw-komers in Nederland in de Internationale schakelklas (ISK) is een aangepast lesprogramma beschikbaar. In deze les wordt gebruik gemaakt van een brochure met de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers.

Deze regels worden met name uitgelegd aan de hand van illustraties. De toelichting is in het Arabisch, Engels, Frans en Tigrinya. Scholen kunnen deze brochure, die is ontwikkeld door Verkeerswijzer Groningen, ook los bestellen.

Deze brochure is ook in het Oekraïens beschikbaar.

Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met: