Gastlessen verkeer

Voor leerlingen vanaf klas 2 van het voortgezet (speciaal) onderwijs is er klassikale verkeerseducatie. Dit bestaat uit gastlessen die worden gegeven door rijinstructeurs.

Leeftijdscategorieën12-16 jaarVervoerswijzeAuto, Fiets, Lopen, Scootmobiel

De instructeurs leggen het accent op verkeersinzicht en –gedrag, het tijdig herkennen van risicosituaties in het verkeer en hoe je daar het beste op in kunt spelen. De instructeur vraagt – aan de hand van beeldmateriaal en theoretische kennis – hoe de leerlingen met dergelijke situaties zo verantwoord mogelijk om zouden kunnen gaan. Er is tijdens de gastles ook aandacht voor alcohol- en drugsgebruik (ook lachgas) in het verkeer. Op verzoek kunnen scholen specifieke wensen in het lesprogramma laten opnemen. Denk aan aandacht voor lokale knelpunten of moeilijke situaties in de school-thuisroute, afleiding of groepsdruk.

Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met: