StreetTalk Snelheid

Leeftijdscategorieën16-25 jaarVervoerswijzeAuto, Bromfiets, Fiets, Lopen, Voetganger

Bij een op de drie van de dodelijke verkeersongevallen speelt te hard rijden een rol volgens CBS.

Met StreetTalk Snelheid komen we langs met de ‘dilemmakast’, een handige tool met veel leuke, grappige en originele dilemma’s. Door deze voor te leggen aan de jongeren, wordt de heersende norm blootgelegd. Om de effectiviteit van de norm te vergroten, wordt er een teller bijgehouden met de bestuurders die zich aan de snelheidslimiet houden én deze is aangepast aan de locatie [bijvoorbeeld: 313 jongeren uit Groningen houden zich aan de snelheidslimiet].

Samen met het team gaan de jongeren het gesprek aan over de heersende norm. Tijdens dit gesprek verhoogt de medewerker met behulp van een quiz het kennisniveau van de jongeren. Afsluitend committeren de jongeren zich aan de norm door zelf de teller te verhogen.

Streettalk Snelheid